Wszystkie mieszkania

Lp.Numer lokaluPiętroLiczba pokoiPowierzchniaStatus
1LM-1Parter134.76 m2SprzedaneWięcej
2LM-2Parter131.23 m2SprzedaneWięcej
3LM-3Parter250.2 m2SprzedaneWięcej
4LM-4Parter133.2 m2SprzedaneWięcej
5LM-5Parter365.69 m2SprzedaneWięcej
6LM-6Parter247.05 m2SprzedaneWięcej
7LM-7Parter247.6 m2SprzedaneWięcej
8LM-8Parter247.4 m2SprzedaneWięcej
9LM-9Parter247.05 m2SprzedaneWięcej
10LM-49Parter247.05 m2SprzedaneWięcej
11LM-50Parter247.6 m2SprzedaneWięcej
12LM-51Parter247.4 m2SprzedaneWięcej
13LM-52Parter247.05 m2SprzedaneWięcej
14LM-53Parter136.92 m2SprzedaneWięcej
15LM-54Parter136.92 m2SprzedaneWięcej
16LM-55Parter366.09 m2SprzedaneWięcej
17LM-56Parter132.99 m2SprzedaneWięcej
18LM-57Parter248.94 m2SprzedaneWięcej
19LM-58Parter132.99 m2SprzedaneWięcej
20LM-59Parter369.17 m2SprzedaneWięcej
21LM-60Parter134.33 m2SprzedaneWięcej
22LM-61Parter365.05 m2SprzedaneWięcej
23LM-0Parter228.15 m2SprzedaneWięcej
24LM-0Parter228.43 m2WolneWięcej
25LM-0Parter237.52 m2WolneWięcej
26LM-0Parter232.73 m2WolneWięcej
27LM-0Parter241.87 m2WolneWięcej
28LM-0Parter246.15 m2WolneWięcej
29LM-0Parter253.93 m2WolneWięcej
30LM-0Parter244.45 m2WolneWięcej
31LM-0Parter354.26 m2WolneWięcej
32LM-0Parter232.8 m2WolneWięcej
33LM-0Parter229.64 m2WolneWięcej
34LM-0Parter125.05 m2WolneWięcej
35LM-0Parter130.44 m2WolneWięcej
36LM-0Parter127.72 m2WolneWięcej
37LM-0Parter230.33 m2WolneWięcej
38LM-0Parter230.41 m2WolneWięcej
39LM-0Parter231.22 m2WolneWięcej
40LM-0Parter230.43 m2WolneWięcej
41LM-0Parter475.33 m2WolneWięcej
42LM-10Piętro 1134.65 m2SprzedaneWięcej
43LM-11Piętro 1131.12 m2SprzedaneWięcej
44LM-12Piętro 1249.95 m2SprzedaneWięcej
45LM-13Piętro 1133.01 m2SprzedaneWięcej
46LM-14Piętro 1365.37 m2SprzedaneWięcej
47LM-15Piętro 1368.93 m2SprzedaneWięcej
48LM-16Piętro 1136.62 m2SprzedaneWięcej
49LM-17Piętro 1136.62 m2SprzedaneWięcej
50LM-18Piętro 1134.6 m2SprzedaneWięcej
51LM-19Piętro 1246.94 m2SprzedaneWięcej
52LM-20Piętro 1247.6 m2SprzedaneWięcej
53LM-21Piętro 1247.4 m2SprzedaneWięcej
54LM-22Piętro 1246.94 m2SprzedaneWięcej
55LM-62Piętro 1246.94 m2SprzedaneWięcej
56LM-63Piętro 1247.6 m2SprzedaneWięcej
57LM-64Piętro 1247.4 m2SprzedaneWięcej
58LM-65Piętro 1246.94 m2SprzedaneWięcej
59LM-66Piętro 1134.6 m2SprzedaneWięcej
60LM-67Piętro 1136.62 m2SprzedaneWięcej
61LM-68Piętro 1136.62 m2SprzedaneWięcej
62LM-69Piętro 1365.93 m2SprzedaneWięcej
63LM-70Piętro 1132.74 m2SprzedaneWięcej
64LM-71Piętro 1248.83 m2SprzedaneWięcej
65LM-72Piętro 1132.74 m2SprzedaneWięcej
66LM-73Piętro 1368.95 m2SprzedaneWięcej
67LM-74Piętro 1134.22 m2SprzedaneWięcej
68LM-75Piętro 1365.75 m2SprzedaneWięcej
69LM-0Piętro 1357.74 m2WolneWięcej
70LM-0Piętro 1228.43 m2WolneWięcej
71LM-0Piętro 1237.52 m2WolneWięcej
72LM-0Piętro 1232.73 m2WolneWięcej
73LM-0Piętro 1240.13 m2WolneWięcej
74LM-0Piętro 1246.33 m2WolneWięcej
75LM-0Piętro 1253.93 m2WolneWięcej
76LM-0Piętro 1244.45 m2WolneWięcej
77LM-0Piętro 1354.26 m2WolneWięcej
78LM-0Piętro 1232.8 m2WolneWięcej
79LM-0Piętro 1360.68 m2WolneWięcej
80LM-0Piętro 1227.44 m2WolneWięcej
81LM-0Piętro 1357.32 m2WolneWięcej
82LM-0Piętro 1230.29 m2WolneWięcej
83LM-0Piętro 1125.05 m2WolneWięcej
84LM-0Piętro 1130.44 m2WolneWięcej
85LM-0Piętro 1127.72 m2WolneWięcej
86LM-0Piętro 1230.33 m2WolneWięcej
87LM-0Piętro 1230.42 m2WolneWięcej
88LM-0Piętro 1231.22 m2WolneWięcej
89LM-0Piętro 1230.43 m2WolneWięcej
90LM-0Piętro 1475.33 m2WolneWięcej
91LM-23Piętro 2134.65 m2SprzedaneWięcej
92LM-24Piętro 2131.12 m2SprzedaneWięcej
93LM-25Piętro 2249.95 m2SprzedaneWięcej
94LM-26Piętro 2133.01 m2SprzedaneWięcej
95LM-27Piętro 2365.37 m2SprzedaneWięcej
96LM-28Piętro 2368.93 m2SprzedaneWięcej
97LM-29Piętro 2136.62 m2SprzedaneWięcej
98LM-30Piętro 2136.62 m2SprzedaneWięcej
99LM-31Piętro 2134.6 m2SprzedaneWięcej
100LM-32Piętro 2246.94 m2SprzedaneWięcej
101LM-33Piętro 2247.6 m2SprzedaneWięcej
102LM-34Piętro 2247.4 m2SprzedaneWięcej
103LM-35Piętro 2246.94 m2SprzedaneWięcej
104LM-76Piętro 2246.94 m2SprzedaneWięcej
105LM-77Piętro 2247.6 m2SprzedaneWięcej
106LM-78Piętro 2247.4 m2SprzedaneWięcej
107LM-79Piętro 2246.94 m2SprzedaneWięcej
108LM-80Piętro 2134.6 m2SprzedaneWięcej
109LM-81Piętro 2136.62 m2SprzedaneWięcej
110LM-82Piętro 2136.62 m2SprzedaneWięcej
111LM-83Piętro 2365.93 m2SprzedaneWięcej
112LM-84Piętro 2132.74 m2SprzedaneWięcej
113LM-85Piętro 2248.83 m2SprzedaneWięcej
114LM-86Piętro 2132.74 m2SprzedaneWięcej
115LM-87Piętro 2368.95 m2SprzedaneWięcej
116LM-88Piętro 2134.22 m2SprzedaneWięcej
117LM-89Piętro 2364.92 m2SprzedaneWięcej
118LM-0Piętro 2357.74 m2WolneWięcej
119LM-0Piętro 2228.43 m2WolneWięcej
120LM-0Piętro 2237.52 m2WolneWięcej
121LM-0Piętro 2232.73 m2WolneWięcej
122LM-0Piętro 2240.13 m2WolneWięcej
123LM-0Piętro 2246.33 m2WolneWięcej
124LM-0Piętro 2253.93 m2WolneWięcej
125LM-0Piętro 2244.45 m2WolneWięcej
126LM-0Piętro 2354.26 m2WolneWięcej
127LM-0Piętro 2232.8 m2WolneWięcej
128LM-0Piętro 2360.68 m2WolneWięcej
129LM-0Piętro 2227.44 m2WolneWięcej
130LM-0Piętro 2357.32 m2WolneWięcej
131LM-0Piętro 2230.29 m2WolneWięcej
132LM-0Piętro 2125.05 m2WolneWięcej
133LM-0Piętro 2130.44 m2WolneWięcej
134LM-0Piętro 2127.72 m2WolneWięcej
135LM-0Piętro 2230.33 m2WolneWięcej
136LM-0Piętro 2230.42 m2WolneWięcej
137LM-0Piętro 2231.22 m2WolneWięcej
138LM-0Piętro 2230.43 m2WolneWięcej
139LM-0Piętro 2475.33 m2WolneWięcej
140LM-36Piętro 3134.65 m2SprzedaneWięcej
141LM-37Piętro 3131.12 m2SprzedaneWięcej
142LM-38Piętro 3249.95 m2SprzedaneWięcej
143LM-39Piętro 3133.01 m2SprzedaneWięcej
144LM-40Piętro 3366.17 m2SprzedaneWięcej
145LM-41Piętro 3368.93 m2SprzedaneWięcej
146LM-42Piętro 3136.62 m2SprzedaneWięcej
147LM-43Piętro 3136.62 m2SprzedaneWięcej
148LM-44Piętro 3134.6 m2SprzedaneWięcej
149LM-45Piętro 3246.94 m2SprzedaneWięcej
150LM-46Piętro 3247.6 m2SprzedaneWięcej
151LM-47Piętro 3247.4 m2SprzedaneWięcej
152LM-48Piętro 3246.94 m2SprzedaneWięcej
153LM-90Piętro 3246.94 m2SprzedaneWięcej
154LM-91Piętro 3247.6 m2SprzedaneWięcej
155LM-92Piętro 3247.4 m2SprzedaneWięcej
156LM-93Piętro 3246.94 m2SprzedaneWięcej
157LM-94Piętro 3134.6 m2SprzedaneWięcej
158LM-95Piętro 3136.62 m2SprzedaneWięcej
159LM-96Piętro 3136.62 m2SprzedaneWięcej
160LM-97Piętro 3365.93 m2SprzedaneWięcej
161LM-98Piętro 3132.74 m2SprzedaneWięcej
162LM-99Piętro 3248.83 m2SprzedaneWięcej
163LM-0Piętro 3357.74 m2WolneWięcej
164LM-0Piętro 3228.42 m2WolneWięcej
165LM-0Piętro 3237.52 m2WolneWięcej
166LM-0Piętro 3232.72 m2WolneWięcej
167LM-0Piętro 3240.13 m2WolneWięcej
168LM-0Piętro 3246.33 m2WolneWięcej
169LM-0Piętro 3253.93 m2WolneWięcej
170LM-0Piętro 3244.45 m2WolneWięcej
171LM-0Piętro 3354.26 m2WolneWięcej
172LM-0Piętro 3232.8 m2WolneWięcej
173LM-0Piętro 3360.68 m2WolneWięcej
174LM-0Piętro 3227.44 m2WolneWięcej
175LM-0Piętro 3357.31 m2WolneWięcej
176LM-0Piętro 3229.57 m2WolneWięcej
177LM-0Piętro 3125.06 m2WolneWięcej
178LM-0Piętro 3130.44 m2WolneWięcej
179LM-0Piętro 3127.72 m2WolneWięcej
180LM-0Piętro 3230.33 m2WolneWięcej
181LM-0Piętro 3230.42 m2WolneWięcej
182LM-0Piętro 3231.22 m2WolneWięcej
183LM-0Piętro 3230.43 m2WolneWięcej
184LM-0Piętro 3239.3 m2WolneWięcej
185LM-0Piętro 3131.85 m2WolneWięcej
186LM-100Piętro 3132.74 m2SprzedaneWięcej
187LM-101Piętro 3368.95 m2SprzedaneWięcej
188LM-102Piętro 3134.22 m2SprzedaneWięcej
189LM-103Piętro 3364.92 m2SprzedaneWięcej