Wszystkie mieszkania

Lp.Numer lokaluPiętroLiczba pokoiPowierzchniaStatus
1LM-1Parter134.76 m2WolneWięcej
2LM-2Parter131.23 m2SprzedaneWięcej
3LM-3Parter250.2 m2SprzedaneWięcej
4LM-4Parter133.2 m2SprzedaneWięcej
5LM-5Parter365.69 m2WolneWięcej
6LM-6Parter247.05 m2WolneWięcej
7LM-7Parter247.6 m2WolneWięcej
8LM-8Parter247.4 m2WolneWięcej
9LM-9Parter247.05 m2WolneWięcej
10LM-49Parter247.05 m2WolneWięcej
11LM-50Parter247.6 m2WolneWięcej
12LM-51Parter247.4 m2WolneWięcej
13LM-52Parter247.05 m2WolneWięcej
14LM-53Parter136.92 m2WolneWięcej
15LM-54Parter136.92 m2WolneWięcej
16LM-55Parter366.09 m2SprzedaneWięcej
17LM-56Parter132.99 m2SprzedaneWięcej
18LM-57Parter248.94 m2SprzedaneWięcej
19LM-58Parter132.99 m2SprzedaneWięcej
20LM-59Parter369.17 m2WolneWięcej
21LM-60Parter134.33 m2SprzedaneWięcej
22LM-61Parter365.05 m2WolneWięcej
23LM-10Piętro 1134.65 m2WolneWięcej
24LM-11Piętro 1131.12 m2SprzedaneWięcej
25LM-12Piętro 1249.95 m2SprzedaneWięcej
26LM-13Piętro 1133.01 m2SprzedaneWięcej
27LM-14Piętro 1365.37 m2WolneWięcej
28LM-15Piętro 1368.93 m2WolneWięcej
29LM-16Piętro 1136.62 m2WolneWięcej
30LM-17Piętro 1136.62 m2WolneWięcej
31LM-18Piętro 1134.6 m2SprzedaneWięcej
32LM-19Piętro 1246.94 m2SprzedaneWięcej
33LM-20Piętro 1247.6 m2WolneWięcej
34LM-21Piętro 1247.4 m2WolneWięcej
35LM-22Piętro 1246.94 m2WolneWięcej
36LM-62Piętro 1246.94 m2WolneWięcej
37LM-63Piętro 1247.6 m2WolneWięcej
38LM-64Piętro 1247.4 m2WolneWięcej
39LM-65Piętro 1246.94 m2WolneWięcej
40LM-66Piętro 1134.6 m2WolneWięcej
41LM-67Piętro 1136.62 m2WolneWięcej
42LM-68Piętro 1136.62 m2WolneWięcej
43LM-69Piętro 1365.93 m2WolneWięcej
44LM-70Piętro 1132.74 m2SprzedaneWięcej
45LM-71Piętro 1248.83 m2RezerwacjaWięcej
46LM-72Piętro 1132.74 m2SprzedaneWięcej
47LM-73Piętro 1368.95 m2RezerwacjaWięcej
48LM-74Piętro 1134.22 m2SprzedaneWięcej
49LM-75Piętro 1364.92 m2WolneWięcej
50LM-23Piętro 2134.65 m2WolneWięcej
51LM-24Piętro 2131.12 m2SprzedaneWięcej
52LM-25Piętro 2249.95 m2WolneWięcej
53LM-26Piętro 2133.01 m2SprzedaneWięcej
54LM-27Piętro 2365.37 m2RezerwacjaWięcej
55LM-28Piętro 2368.93 m2SprzedaneWięcej
56LM-29Piętro 2136.62 m2WolneWięcej
57LM-30Piętro 2136.62 m2WolneWięcej
58LM-31Piętro 2134.6 m2SprzedaneWięcej
59LM-32Piętro 2246.94 m2WolneWięcej
60LM-33Piętro 2247.6 m2WolneWięcej
61LM-34Piętro 2247.4 m2WolneWięcej
62LM-35Piętro 2246.94 m2SprzedaneWięcej
63LM-76Piętro 2246.94 m2SprzedaneWięcej
64LM-77Piętro 2247.6 m2WolneWięcej
65LM-78Piętro 2247.4 m2WolneWięcej
66LM-79Piętro 2246.94 m2RezerwacjaWięcej
67LM-80Piętro 2134.6 m2WolneWięcej
68LM-81Piętro 2136.62 m2WolneWięcej
69LM-82Piętro 2136.62 m2WolneWięcej
70LM-83Piętro 2365.93 m2WolneWięcej
71LM-84Piętro 2132.74 m2WolneWięcej
72LM-85Piętro 2248.83 m2SprzedaneWięcej
73LM-86Piętro 2132.74 m2WolneWięcej
74LM-87Piętro 2368.95 m2WolneWięcej
75LM-88Piętro 2134.22 m2SprzedaneWięcej
76LM-89Piętro 2364.92 m2RezerwacjaWięcej
77LM-36Piętro 3134.65 m2WolneWięcej
78LM-37Piętro 3131.12 m2SprzedaneWięcej
79LM-38Piętro 3249.95 m2SprzedaneWięcej
80LM-39Piętro 3133.01 m2SprzedaneWięcej
81LM-40Piętro 3365.37 m2WolneWięcej
82LM-41Piętro 3368.93 m2RezerwacjaWięcej
83LM-42Piętro 3136.62 m2WolneWięcej
84LM-43Piętro 3136.62 m2WolneWięcej
85LM-44Piętro 3134.6 m2SprzedaneWięcej
86LM-45Piętro 3246.94 m2WolneWięcej
87LM-46Piętro 3247.6 m2WolneWięcej
88LM-47Piętro 3247.4 m2WolneWięcej
89LM-48Piętro 3246.94 m2WolneWięcej
90LM-90Piętro 3246.94 m2SprzedaneWięcej
91LM-91Piętro 3247.6 m2WolneWięcej
92LM-92Piętro 3247.4 m2WolneWięcej
93LM-93Piętro 3246.94 m2WolneWięcej
94LM-94Piętro 3134.6 m2WolneWięcej
95LM-95Piętro 3136.62 m2WolneWięcej
96LM-96Piętro 3136.62 m2WolneWięcej
97LM-97Piętro 3365.93 m2WolneWięcej
98LM-98Piętro 3132.74 m2SprzedaneWięcej
99LM-99Piętro 3248.83 m2SprzedaneWięcej
100LM-100Piętro 3132.74 m2WolneWięcej
101LM-101Piętro 3368.95 m2SprzedaneWięcej
102LM-102Piętro 3134.22 m2SprzedaneWięcej
103LM-103Piętro 3364.92 m2WolneWięcej